Uutiset

Uutiset

Keskustan aloite: varautumis- ja pelastussuunnitelma päivitettävä Vantaa-Keravan alueella

11.03.2022

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuusto aloitti toimintansa 8.3.2022.

Keskustan valtuustoryhmä teki jo ensimmäiseen kokoukseen aloitteen. Aloitteessa vaaditaan aluevaltuustoa ryhtymään toimiin, joilla turvallisuuteen liittyvissä muutostilanteissa voidaan toimiva arki häiriöttä varmistaa. On myös tunnistettava mahdolliset uudet, turvallisuuteen liittyvät palvelutarpeet ja varauduttava niihin. Varautumis- ja pelastussuunnitelman ja -strategian päivittäminen tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Keskustan aloitetta kannatettiin laajasti yli puoluerajojen, ja aloite etenee näin valtuuston käsittelyyn.

Keskustan linjapuheessa korostui turvallinen arki ja ihmisten kuuleminen

Keskustan ryhmäpuheenvoron käytti aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Pirjo Luokkala. Hän painotti, että Keskusta kannattaa päätöksenteossa yhteisiä rauhan, vapauden, turvallisuuden ja inhimillisyyden arvoja.

”Keskusta tekee työtä, että lasten ja nuorten arki on toivoa täynnä, myös jatkossa”, Luokkala totesi. ”Keskusta haluaa rakentaa turvallista arkea, joka on lähellä kotia, päiväkotia, koulua, työpaikkaa ja vapaa-ajan tapahtumia.”

Luokkala painotti, että päätöksenteossa tulee kuulua yhä vahvemmin myös niiden ääni, joilla ei ole voimavaroja valvoa omia etujaan. ”Näihin kuuluvat mm. sairaat, vammaiset ja vanhukset, jotka eivät istu Mannerheimintiellä omia etujaan puolustamassa.”

Ensimmäiset henkilövalinnat tehtiin

Aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa päätettiin mm. aluevaltuuston hallintosäännöstä, ensimmäisistä luottamushenkilövalinnoista sekä perustettiin hyvinvointialuejohtajan virka.

Pirjo Luokkala valittiin aluehallituksen varsinaiseksi jäseneksi kauden ensimmäiselle puolikkaalle. Tuire Aikio toimii aluehallituksen varajäsenenä vaalikauden toisen puolikkaan.

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Tuomas Vanhanen ja varajäseniksi Hannu Palmu ja Nejdet Karadagh. Aluevaalilautakuntaan valittiin Sari Virrankari varajäseneksi ja kansalliskielilautakuntaan varajäseneksi Camilla Villberg.

Loput luottamushenkilövalinnat tehdään seuraavissa kokouksissa.

© 2022 Vantaan Keskusta