Häirintäyhdyshenkilö

Häirintäyhdyshenkilö

Häirinnän ja vihapuheen tarkoitus on kaventaa julkista keskustelua, joka on demokratian kivijalka. Jokaisen poliittisen toimijan on voitava tehdä vaikuttamistyötä rauhassa, ilman pelkoa omaan tai läheisten terveyteen, työhön tai vapaa-aikaan kohdistuvia uhkauksia.

Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä on tukea Vantaan Keskustan luottamushenkilöitä, jäseniä ja ehdokkaita, jotka ovat kohdanneet häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, ja häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

Häirintäyhdyshenkilö ei toimi tuomarina tilanteissa tai jaa rangaistuksia, vaan tarjoaa apua ja neuvoja tilanteen käsittelyyn sekä tukea prosessissa. Hän voi lisäksi ohjata häirintää kokeneen muiden palveluiden pariin.

Häirintäyhdyshenkilönä toimii Helena Taavitsainen.

Häirintäyhdyshenkilöön saat yhteyden sähköpostilla hairintayhdyshenkilo@vantaankeskusta.fi

© 2024 Vantaan Keskusta