Kannanotot

Kannanotot

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa

15.09.2023

Julkaistu Helsingin Sanomat Mielipide 15.9.2023 sivu B 13

Lasten etu on aina ensisijainen

Henkilöstön saatavuusongelmat ovat nyt merkittävä haaste lastensuojelun palveluiden saatavuuden parantamiselle. Hanskoja emme voi kuitenkaan pudottaa kädestä toteamalla: olemme jo lähes kaikkemme tehneet selvitäksemme lastensuojelun henkilöstön saatavuushaasteista.

Hyvinvointialueiden talousarvion sitovissa tavoitteissa useinkin lupaamme, että ”vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta vaikuttavilla, ennaltaehkäisevillä sekä varhaisen tuen palveluilla”. Tämä tarkoittanee erityisesti vanhemmuuden ja huoltajuuden tukemista sekä aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen kanssa.

Koska suurimmat haasteet kohdistuvat nyt lastensuojelun henkilöstön saatavuuteen ja erityisesti lastensuojelun avohuoltoon, näitä alueita tulee tarkastella suurennuslasilla. Ehkä painopisteen siirtämistä ja resursointia nimenomaan ennalta ehkäiseviin avopalveluihin tulisi jatkossa pontevammin resursoida.

Olisivatko kotiin tuotavat, ennalta ehkäisevät avopalvelut sittenkin inhimillisempiä kuin raskaat lastensuojelulliset laitospalvelut?

Kaikki keinot on nyt otettava käyttöön, jotta lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan vahvistaa ja lasten, nuorten sekä perheiden matalan kynnyksen palveluihin pääsyä nopeuttaa. Lastensuojelun avohuollossa oleville lapsille pitää pystyä nimeämään lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä lain edellyttämällä tavalla.

Hyvinvointialueen arki on lastemme arki. Me päättäjät vastaamme osaltamme yhdessä virkahenkilöiden kanssa siitä, että lasten arki on paras mahdollinen.

Muistammeko sittenkään aina päätöksiä tehdessämme, että lasten etu on ensisijainen?

 

 

Pirjo Luokkala

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

© 2024 Vantaan Keskusta